Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Περδίκη_Δροσοπούλου_Παράσταση_Αθήνα_15_ 6

Περδίκη_Δροσοπούλου_Παράσταση_Αθήνα_15_ 6