Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Παράσταση 2017 – Trailers

Σχολή Μελισσίων

Κλασικό μπαλέτο για παιδιά

Αποσπάσματα από τις χορογραφίες κλασικού μπαλέτου για παιδιά από 4 ετών.

Παραμύθι στο δάσος

Έργο ειδικά γραμμένο από την κα Στέλλα Περδίκη για τις μικρές μαθήτριες της σχολής μας.

Κλασικό μπαλέτο για εφήβους σε pointe

Αποσπάσματα από τις χορογραφίες κλασικού μπαλέτου των προχωρημένων τμημάτων της σχολής μας.

Σύγχρονος χορός

Αποσπάσματα από τις χορογραφίες κλασικού μπαλέτου για παιδιά από 4 ετών.