Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Περδίκη_Δροσοπούλου_Μελίσσια_παράσταση_2017_ 8

Περδίκη_Δροσοπούλου_Μελίσσια_παράσταση_2017_ 8