Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Μπαλέτο ενηλίκων – γενική πρόβα (2018)

Σχολή Αθήνας