Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας

Για την ομαλή λειτουργία της σχολής μας ισχύει ο παρακάτω κανονισμός, για τον οποίο κανείς ενημερώνεται κατά την εγγραφή του ίδιου ή του παιδιού του.

Διάρκεια διδακτικού έτους

Οι σχολές μπαλέτου μας λειτουργούν σε δεκάμηνη βάση, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Ιούνιου κάθε έτους. Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ισχύουν οι επίσημες σχολικές αργίες και δεν προσμετρώνται ως μείωση των διδακτικών ωρών και διδάκτρων.


Πληρωμή διδάκτρων

Τα συμφωνηθέντα από την εγγραφή δίδακτρα είναι μηνιαία και καταβάλλονται κατά το πρώτο 10ήμερο του κάθε μήνα. Για επιπλέον εφάπαξ κόστη, που ενδέχεται να προκύψουν από την προαιρετική συμμετοχή των μαθητριών σε εξετάσεις ή παραστάσεις, η σχολή παραμένει σε συνεννόηση και ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς.


Συνοδεία μαθητών και συλλογή τους από τον χώρο της σχολής

Η συλλογή των ανήλικων μαθητών/τριών αμέσως μετά το πέρας του μαθήματος είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων, και ουδεμία ευθύνη φέρει η σχολή για τους μαθητές/τριες πριν και μετά το πέρας της προγραμματισμένης ώρας του μαθήματος.


Τήρηση ωραρίων

Για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, οι μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως για το μάθημά τους στην σχολή.

Διαμόρφωση τμημάτων

Για την σωστή εκπαίδευση και εξέλιξη των μαθητριών στο μπαλέτο, ο διαχωρισμός των τμημάτων γίνεται αυστηρά ηλικιακά.


Εκδηλώσεις – παραστάσεις

Στα πλαίσια του παιδαγωγικού και δημιουργικού χαρακτήρα του διδακτικού προγράμματος μας, κάθε χρόνο οι σχολές μας διοργανώνουν εκδηλώσεις (παραστάσεις ή/και ανοιχτά μαθήματα), για την παρουσίαση της προόδου των μαθητριών μας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, και συμφωνείται εκ των προτέρων με τους γονείς.


Συμμετοχή σε εξετάσεις

Οι σχολές μας, ως επίσημα εξεταστικά κέντρα διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων χορού της Royal Academy of Dance (RAD) καθώς και της Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), δίνουν την ευκαιρία στις μαθήτριες για συμμετοχή στις εξετάσεις των φορέων αυτών. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, και πάντα γίνεται σε συμφωνία με τους γονείς.