Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σε συνεργασία με την Royal Academy of Dance

Η σχολή της Αθήνας

Λομβάρδου 104, Γκύζη, Αθήνα